Nguyên lý Pareto: Xác định 3 nhiệm vụ quan trọng nhất để nhanh chóng đạt thành công trong cuộc sống.

Nguyên lý Pareto: Xác định 3 nhiệm vụ quan trọng nhất để nhanh chóng đạt thành công trong cuộc sống.


Theo Brian Tracy, tác giả của quyển sách Eat That Frog, thì: "Ba nhiệm vụ chủ chốt mà bạn thực hiện sẽ mang lại nhiều giá trị nhất trong công việc và cho công ty của bạn. Khả năng xác định chính xác ba nhiệm vụ chủ chốt này và sau đó tập trung vào chúng trong hầu hết thời gian là yếu tố rất quan trọng để bạn đạt được hiệu suất tốt nhất của mình." 


Có lẽ bạn đã quen thuộc với Nguyên lý Pareto: 80% kết quả của bạn đến từ 20% hành động của bạn; ví dụ như 80% doanh số bán hàng của bạn đến từ 20% khách hàng, 80% thu nhập của bạn đến từ 20% những gì bạn đầu tư vào v.v. Cũng tương tự vậy, chỉ có một vài nhiệm vụ trong công việc mà khi bạn thực hiện sẽ mang lại 80 hoặc thậm chí 90% giá trị. Đây chính là những hoạt động mang lại giá trị cao nhất cho bạn. Làm thế nào để bạn xác định được chúng?Tracy khuyến khích chúng ta làm bốn việc sau: 

1. Hãy lập danh sách tất cả mọi việc bạn làm trong khoảng thời gian một tháng điển hình, và sau đó xác định những công việc chính nào mà bạn chịu trách nhiệm trong công việc. 

2. Tự hỏi chính mình: Nếu như mình chỉ có thể làm một việc trong danh sách này trong suốt một ngày, đâu sẽ là công việc sẽ mang lại giá trị cao nhất cho công ty của mình? 

3. Thứ ba, hãy tự hỏi: "Nếu như mình có thể làm thêm một việc nữa trong danh sách những công việc này, đâu sẽ là hoạt động thứ hai sẽ giúp mình cống hiến giá trị nhiều nhất cho công ty? 

4. Cuối cùng, hãy tự hỏi chính mình đâu là hoạt động quan trọng thứ ba sẽ cống hiến giá trị nhiều nhất cho công ty?

Theo như Tracy: "90 phần trăm giá trị mà bạn cống hiến cho công ty nằm trong ba hoạt động cốt lõi ấy, bất kể nó là gì. Tất cả những điều khác bạn làm hoặc sẽ là một nhiệm vụ hỗ trợ hoặc một nhiệm vụ bổ sung mà hoàn toàn có thể được ủy thác, cắt giảm hoặc thu gọn, thuê ngoài, hoặc loại bỏ." 

Khi bạn hiểu rằng hầu hết kết quả của mình đến từ một vài hoạt động chủ đạo, bạn sẽ cảm thấy việc bỏ thời gian để suy nghĩ về những công việc mang lại giá trị nhất là hoàn toàn xứng đáng. 

Chính việc xác định ba công việc chủ đạo này cũng sẽ giúp bạn quản lý thời gian tốt hơn, vì bạn biết mình sẽ dùng thời gian của mình vào những việc mang lại giá trị cao nhất.

Bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng điều này với các lĩnh vực khác của bản thân mình như trí tuệ, cơ thể, sự nghiệp, tài chính và mối quan hệ. Hãy xác định đâu là ba hoạt động giá trị nhất trong từng lĩnh vực ấy, và cam kết thực hiện chúng cũng như loại bỏ càng nhiều càng tốt những công việc không mang lại giá trị cao nhất cho bạn. 

Khi bạn biết được những hoạt động giá trị nhất, bạn sẽ không bao giờ nói rằng "bạn không có thời gian", thay vì vậy bạn sẽ nói rằng "tôi không có thời gian cho việc đó vì nó không quan trọng với tôi!"


Vậy thì đã đến lúc bạn tự hỏi chính mình: đâu sẽ là những điều tạo nên giá trị cao nhất mà mình có thể làm được? 

Tác giả: Brian Tracy

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.