45 Chân lý cuộc sống được gói gọn qua các câu nói khiến bạn phải nghiền ngẫm - Phần 2


45 Chân lý cuộc sống được gói gọn qua các câu nói khiến bạn phải nghiền ngẫm - Phần 2

15. Những người phàn nàn nhiều nhất trong cuộc sống lại là những người ít đạt được thành công nhất.

16. Bất cứ khi nào có ai đó không tin tưởng vào bạn và nói với bạn rằng bạn không thể làm điều gì đó, hãy nhớ rằng họ nói điều đó vì chính những giới hạn trong bản thân họ.

17. Tốt hơn hết là hãy tự tạo ra cơ hội cho bản thân thay vì chỉ đi tìm kiếm chúng.

18. Có một kế hoạch, kể cả một kế hoạch ban đầu còn thiếu sót vẫn tốt hơn là không có kế hoạch nào cả.

19.
Những gì bạn làm hàng ngày quan trọng hơn những gì bạn làm chỉ một lần trong một lúc nào đó.

20. Những gì bạn không bắt đầu ngày hôm nay sẽ không được hoàn thành vào ngày mai.

21. Nếu bạn đang chờ điều kiện thuận lợi, chờ có ý tưởng hoặc kế hoạch để bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì.

22.Trì hoãn một việc chỉ khiến cho nó càng trở nên khó khăn và đáng sợ hơn.

23. Bạn không thể thay đổi những gì bạn không chịu đối mặt.

24. Lòng tốt và sự chăm chỉ cùng với nhau sẽ luôn đưa bạn đi xa hơn so với sự thông minh.

25. Thất bại chỉ đơn giản là những bài học giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho lần tiếp theo.26. Thành công là một cuộc hành trình, không phải là một điểm đến.

27. Thành công không có nghĩa là bạn phải vượt trội hơn người khác; nó có nghĩa là bạn phải vượt lên được chính mình.

28. Bận rộn và năng suất là hai khái niệm khác nhau.

29. Tất cả những người bạn gặp đều tốt hơn bạn ở một mặt nào đó. Mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Những gì người khác có có thể bạn sẽ không có.

30. Khi bạn đang lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình, thật ra là bạn đang lo lắng về những gì bạn nghĩ về chính mình.


-tslethamduong.com-

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.